پیام فرستادن
Shanghai Lina Medical Device Technology Co., Ltd.
محصولات
دستگاه تست قند خون
دستگاه تست هموگلوبین
تست IVD
تستر اسید اوریک
تست لیپید
تست عملکرد کلیه
تست آنتی ژن عفونی
تست سوء مصرف مواد مخدر
تست های چند دارویی
تست کننده باروری
آزمایشات نشانگر تومور
تست نشانگر قلب